مشاهده خروس کولی سینه سیاه در بناب

Observation of Spur-winged Lapwing in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 17 اسفند 1394

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب، استان آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

شناسایی عکس: جعفر غلامی

وضعیت این ثبت: این گونه ابتدا توسط آقایان بهراد فرخنده و محمدرضا فرخنده در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 در کنار جاده بناب-ملکان در استان آذربایجان شرقی مشاهده شده بود. بنابر این مشاهده حاضر، دومین ثبت این گونه در این استان محسوب می شود.

Species: Spur-winged lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: one adult

Date of observation: 7 March 2016

Place of observation: Qareh Qeshlaq, Bonab, East Azabaijan

Observer: Mr Behzad Nabighadim

Identification: Jafar Gholami

Status of this record: This species was first recorded around Bonab-Malekan road, East Azarbaijan province on 29 April 2015 by Mr Behrad Farkhondeh and Mohammad-Reza Farkhondeh. This is the second confirmed record of this species from East Azabaijan province.


---------------

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee |مشاهده خروس کولی سینه سیاه در بناب
برچسب ها : مشاهده ,this ,گونه ,استان ,species ,east ,کولی سینه ,سینه سیاه ,خروس کولی ,شرقی مشاهده ,east azabaijan ,spur winged lapwing